Föreningens stadgar

Förutom föreningens stadgar finns även förklaringar till de paragrafer som stadgarna omfattar.
Läs mer i bifogade pdf-fil.