Allt som rör vägarna på Sättra gård - potthål, snöröjning, kantklippning, protokoll, vem sitter i styrelsen m.m. hittar du
från 1 januari 2020 under ny adress

http://www.samfallighet.com/adelsosattra/
 


Styrelsens sammansättning  för 2018/19

Ordinarie ledamöter
Ordförande            Tonny Svensson       tonny@hv-vent.se                     070-811 57 61
Sekreterare            Marie Sundberg       marie.g.sundberg@telia.com     070-229 05 95
Vice ordförande      Henrik Lind             henrik@hufvudsta.se
Ledamot                 Sven Secher            sven.secher@bjorkfjarden.se


Suppleanter
Vägbelysning,          Mats Gransell         mats.gransell@bjorkfjarden.se
Arne B Ohlsson                                     arne.b.ohlsson@gmail.com               

Revisor                     
Dag Klackenberg   dag.klackenberg@bockeropapper.se

Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja
Ordförande Tonny Svensson och sekreterare Marie Sundberg attesterar var för sig fakturor för utbetalning av kassör . Med varje attesterade betalningsuppdrag ska bifogas de beställningar eller avtal som ligger till grund för utbetalningen

 

   

En liten rubrik.