Ägarbyte/Nyinflyttad

Völkommen till Sättra Gård !
Vi blir väldigt glada om alla nyinflyttade skickar ett mail eller vanligt brev till oss med information om ägarbytet så att vi kan skicka ut kallelse till årsmötet och annan information till rätt person.

Den information vi behöver är:

Fastighetsbeteckning
Nuvarande ägares namn och postadress, gärna telefonnummer
Tidigare ägares namn
Datum för ägarbyte
Om du ska använda fastigheten permanent eller som fritidsbostad, eller om det är en obebyggd tomt.

Du kan också använda vårt formulär för ägarbyte:

Kom ihåg att datum vid försäljning avgör vem som är betalningsskyldig för vägavgiften. Vägavgift ska betalas av den som står som lagfaren ägare till fastigheten fr.o.m. säljdagen.