Slitageavgift vid nybyggnad och större ombyggnad
Sedan vägföreningen startade har det hänt mycket på Sättra Gård om nya bostäder upprustning av Bygatan och anläggning av nya vägar till det nya bostadsområdet.

Detta innebär att det komer att bli stora slitningar på vära vägar när stora lastbilar och kranar ska leverera hus, grus och betong. Vi kommer därför att införa en byggavgift om 3 000 eller 5 000 kr/hus. Läs mer i Informationsbroschyren. Innan bygget sätter igång kommer vi att tillsammans med husbyggaren inspektera vägen före och efter det att bygget sätts igång och när det är klart. Har vägen bivit gopig och vi måste reparera så kommer vi att fakturera reparationskostnaden.
 

Andelstal den 14 maj 2016

De gulmarkerade adresserna är fastigheter eller tomte som ägs av Njörkfjärden egendomar och många av dem är till salu.

L = Lägenhet
O = Obebyggd tomt
P = Permanentboende
F = Fritidsboende