Nyinflyttad - byggare m-fl som saknar  fiberanslutning

föFiberföreningen har (totalt 62 abonnenter) fått fibern inkopplat inomhus till mediakonverten på väggen för 20 500 kronor. Vad har vi då fått för denna slant?  Bland annat förprojektering, matningskabel och schakt från Kunstamasten till Sättra 1,5 km. Schakt (totalt cirka 7,5 km) av spridningsnätet inom Sättra 3,5 km. Kanalisation och skarvboxar, projektledning, fiberskarvning , patchkablar, blåsning, inmätning, återställning, bankavgifter/lån m.m., m.m.

Support, felanmälan
Om du som kund behöver support eller vill göra en felanmälan så kontaktar du den leverantör du valt för respektive tjänst. Har du inte fått broschyren ”kom igång med fiberhemmet” så mejlar du till morell46@hotmail.com

Exempel: Om du valt Telia som leverantör på bredband, telefoni och TV och om något inte fungerar, eller du behöver hjälp, då kontaktar du Telia för att åtgärda detta. Samma sak gäller om du  t.ex. valt Bahnhof och tjänsterna inte fungerar så kontaktar man dom för att felanmälan.  
Visar det sig att det är ett fel då är det din leverantör som kontaktar Skanova för åtgärd.
 
www.bredbandswebben.se
För att underlätta för dig och din leverantör att snabbt kunna se vilken operatör du valt ska du också gå in på portalen, www.bredbandswebben.se  och där skriva in din adress och den leverantör du valt.
 
Efteranslutning
Eltel Networks sexton anslutningar (se tomtlistan) som inte anslutits i etapp 1/2016 kommer att anslutas mot överenskommen extra avgift på 3000 kr. Detta gäller tom
2018-12-31. Efter detta datum räknas avgiften upp med entreprenadindex Basmånad
2018-12.
Mediakonvertar, för kommande husbyggnationer, som ska installeras kan du hämta hos Jaakko Hellman, tel: 070-581 99 05 eller via e-post: jaakko.hellman@eltelnetworks.se
 
Slutredovisning
Innan julen ska vi  sammanställa en dokumentation och redovisning till Länsstyrelsen för stöd till kanalisation. Vi ska bl.a. bifoga verifikationsförteckning , beskriva investeringen, redovisa kostnader för projektering, material maskinhyra m.m. Dessutom ska besiktningsprotokoll över hela anläggningen bifogas – och den väntar vi f.n. på från Eltel.

Vad var bra – vad var dåligt
Innan vi lägger ner Fiberföreningen Adelsö Sättra Ekonomiska förening ska vi senast den 30 juni 2017 ha en stämma/stormöte. Det är då och där vi kommer att redovisa hela projektet.

Avslutningsvis säger jag som en av ”gubbarna” här på Sättra  ”Det verkar så omodernt med fiber, vad fan, ännu en kabel. Var vi inte på väg in i det trådlösa samhället?”
 
Ett riktigt Gott Nytt År
Styrelsen

Artikel i Värna Adelsö december 2016

Tidplan för fiberinstallation

Schakten upp till masten är klart och matningskabeln är dragen fram till området, samt matning till Hagen. I mitten av nästa vecka (v 45) kommer kanalisationen vara klar mellan alla skåp.
 
4 tekniker från ett företag som heter Global Fibertec som sköter bokning och installation. Hoppas att alla kan avsätta tid så att vi får flyt på installationer. Vi ska hinna med 4 hus om dan.
 
V45: 7-11 nov.
På onsdag startar skarvning av nätet vid mast och första skåpet i området och skåpet vid Hagen. På fredag bör villainstallationen starta. De börjar med husen på Storgårdsvägen och Hagen.
 
Söndag 13 nov.
Dragning av matningskabel till samtliga skåp.
 
V46: 14-18 nov.
Fortsätter med Hagen och Storgårdsvägen samt Skogsbacken, Solbacken, Lövdala, Skogsvillan, Knallkåken.
 
V47: 21-25 nov.
Villorna längst söder och västerut. Tex Lillgården, Videbo, Midgården, Sjövillan.
 
V48: 28-30 nov.
Bygatan, Smedjan, Herrgården, Lillstugan, Lastberget Horns udde och Sättra udd
 


Nu är det dags!

Om cirka 2 veckor månadsskiftet augusti/september) kommer schaktning/grävning  att påbörjas inne på området för att lägga ner fiber. Exakt var man kommer att börja är inte riktigt klart ännu.
 
Entreprenören har bett oss att meddela att alla fastighetsägare ska markera ut på tomten (ungefär vid tomtgränsen) var man vill att fibern ska gå in till huset. Ni som redan har rör inne på tomten eller som håller på att bygga nytt hus behöver inte göra detta.
 
Mer information angående fiber, kommer inom kort.

 

Äntligen klart

Igår - 20 juli - skickade vi iväg den slutliga listan till Telia. Vi är nu 60 hushåll som vill och ska få fiber.
Grävningen sätter igång i september och allt ska vara klart till den sista november.Dags att beställa

Det har varit ett pussel att få ihop det ekonomiska och hålla summan som vi lovade förra året. Det är därför viktigt att alla medlemmar i vår fiberförening ansluter sig 
annars får vi det inte att gå ihop. 

Enligt vår planering kommer utbyggnaden att starta under september och vara klar senast den 30 november. Detta gör att fibern kan ersätta kopparnätet som ju läggs ner den 30 november.

Det som nu återstår är din/er underskrift av bifogade beställning. Den vill vi gärna ha före fredagen den 1 juli 2016.

Vill du ha en kopia av din beställning så kan du ladda ner den här nedan.

Har du några frågor eller funderar över något kan du ringa till Bo Hellmalm på 
tel: 070-593 19 28. 


 

En liten rubrik.

En liten rubrik.

OBS!  Efteranslutning

Eltel Networks sexton anslutningar (se tomtlistan) som inte anslutits i etapp 1/2016 kommer att anslutas mot överenskommen extra avgift på 3000 kr. Detta gäller tom 2018-12-31. Efter detta datum räknas avgiften upp med entreprenadindex Basmånad 2018-12.

Mediakonvert, för kommande husbyggnationer, där fiber ska installeras. Det ombesörjs av
Jaakko Hellman,  tel: 070-581 99 05
jaakko.hellman@eltelnetworks.sePå den här sidan hittar du info om det mesta som rör kampen om att få fiber till Sättra gård.