Trafik och slitage inom Sättra gård
Vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation. Vi får inte anlägga nya gångbanor, väggupp, vägbelysning eller införa nya hastighetsbegränsningar.

Förutom nyttotrafik ska övrig trafik med tyngre fordon undvikas inom området då vägarna dels är gamla och dels inte är byggda för denna form av trafik. 

Slitageavgift tas ut vid trafik med fordon. Vägföreningen har därför fattat beslut om att vid beslutat bygglov ta ut en avgift om 5000 kr.

 

Därför behöver du betala vägavgiften
Vägavgiften ska betalas av den som vid årsstämman finns registrerad som lagfaren ägare till fastigheten. Om du sålt din fastigheten före stämman kan du ändå vara betalningsansvarig om ny ägare inte hunnit bli registrerad. Se vidare under fliken Ägarbyte, där fnns ett forumlär som du kan använda.

Vägavgiften är obligatorisk och måste betalas för att våra vägar ska fungera och det är årsstämman beslutar om vägavgiftens storlek och när denna ska betalas.

Så kan du hjälpa till

Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt, sandat för att underltta för brevbärare och renhållningsarbetare att komma fram.