Styrelsens sammansättning  för 2018/19


Ordinarie ledamöter
Ordförande            Tonny Svensson       tonny@hv-vent.se                     070-811 57 61
Sekreterare            Marie Sundberg       marie.g.sundberg@telia.com     070-229 05 95
Vice ordförande      Henrik Lind             henrik@hufvudsta.se
Ledamot                 Sven Secher            sven.secher@bjorkfjarden.se


Suppleanter
Vägbelysning,          Mats Gransell         mats.gransell@bjorkfjarden.se
Arne B Ohlsson                                     arne.b.ohlsson@gmail.com
               

Revisor                     Dag Klackenberg   dag.klackenberg@bockeropapper.se
                                       


Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja
Ordförande Tonny Svensson och sekreterare Marie Sundberg attesterar var för sig fakturor för utbetalning av kassör Carina Nähr. Med varje attesterade betalningsuppdrag ska bifogas de beställningar eller avtal som ligger till grund för utbetalningen