Problem?  Vem ska jag vända mig till?

------------------------------------------------------
Vatten
Roslagsvatten
:
Vardagar 08:00 – 16:00     tel: 08-540 83 500
Övrig tid: 08-767 84 50 (larmcentral)

Vägarna
Vägföreningen

http://www.samfallighet.com/adelsosattra

Belysning
Johan Winell, johan.winell@hotmail.com

Viltansvarig & eftersök av vilt
Tonny Svensson, tonny@hv-vent.se 

Båtplatser
Björn ”Lalla” Siverling 0730-384140, lalla55@telia.com  
Tommy Hindstam 0703-879194, tommyhindstam@telia.com 


Fiber
Efteranslutning
Jaakko Hellman, tel: 070-581 99 05
jaakko.hellman@eltelnetworks.se​


Kommande husbyggnationer
Jaakko Hellman,  tel: 070-581 99 05
jaakko.hellman@eltelnetworks.se


Fiber på Sättra
Britt-Louise Morell, morell46@hotmail.com


Hyresavisering
Indicate Ekonomi AB
tel: 08-562 561 13


Sättra gård
Fastigheter, arrende m.m.
sven.secher@bjorkfjarden.se

------------------------------------------------------


----------------------------------------

Sättras historia under 600 år

På den första kända kartan av Sättra från 1630 ses de två bosättningarna vid A öster om Byviken.

Lär mer om Sättras historia

Julen står inför dörren och året går mot sitt slut. 2020 har varit spännande och det har hänt en hel del som kommer att gynna Sättra. Nu avslutar vi året med att informera om . . .

Dricksvattnet på Sättra - igen
Att säkerställa att dricksvatten kan levereras även vid strömavbrott, att minska risken för vattenläckor och att uppgradera övervakningssystemet av vattenverket kräver investeringar. Vilket ger högre kostnader. Historiskt sett har det varit brett förankrat hos boende på Sättra att kostnaderna ska hållas nere för dricksvattnet och även för avloppet.
Fler och fler synpunkter har dock inkommit på att öka leveranssäkerhet och att minska avloppets påverkan på Mälaren är viktigare än att endast möta kommunens krav och hålla kostnaderna nere. Något att fundera på för alla boende.


Piren
Båtplatserna vid piren kommer i första hand att tilldelas Sättrabor. Alla som har plats får naturligtvis fortsätta att hyra men vid kö för nya båtplatser får Sättraborna förtur. Tommy Hindstam sköter detta. tommy.hindstam@telia.com

Intresserad av sjövattensystem?
Kul, då tar du kontakt med Britt–Louise som samordnar de intresserade. morell46@hotmail.com

Och varför ett sjövattensystem överhuvudtaget? - jo då kan odlingar och gräsmattor få sitt vatten på ett miljömässigt och naturresurs-smart sätt.


Julblomstren
r
Handlar du hos Lene & Co i Fabriken förstås. Så himla mysigt.

Till sist - Finns det något att hyra?
Just nu endast Storkökets 900 kvm. Finns idéer så hör mer än gärna av er.

Vi önskar alla en härlig jul med god mat i gott sällskap och på lagom avstånd? Vi vill också tacka för året som gått och ser fram emot ett spännande pandemifritt 2021!

God jul & Gott Nytt År!
önskar Björkfjärden Egendomar AB.

                                                                                                                                   17 dec 2020


Idag 12 november - öppnar Blomverkstan Adelsö Dagverksamhet

Superpris på hyacinter 8 kr styck
    Öppet vardagar 10-15
    Lördagsöppet fram till jul 11-15

 


Dricksvattnet på Sättra

I augusti drabbades vi av en allvarlig läcka på vattennätet. Den var svårlokaliserad och syntes ej på markytan. Flera hushåll var utan vatten i drygt två dygn, vilket var mycket olyckligt.
Gården har också varit utan vatten tidigare men då i samband med elavbrott. Tillsam-mans har detta gjort att det nu görs en översyn av vattenverket. Siktet är inställt på att förbättra systemet med ett nytt styrsystem och nya pumpar för att kunna hålla ett högre och jämnare tryck på nätet. Detta innebär att Roslagsvatten kan övervaka och fjärrstyra anläggningen. De kan då också reagera snabbare vid problem.
Frågan om att förse vattenverket med nödgenerator har också aktualiserats. Detta skulle kunna hålla verket igång även vid längre elavbrott.

                                                                                                                                      15 september 2020
 

Brunnen

Läckan har visat att vattentillgången i brunnen inte är ett problem, det är pumparnas kapacitet vid stora vattenuttag som är begränsningen.

Vi ligger kvar i att bevattningen ska ske med stor försiktighet orser och pumparna!ch spara på naturens resu

15 september 2020

Projektledare sökes

Ett sjövattensystem skulle vara lösningen för alla som vill vattna odlingar och gräsmattor. Om boende på gården tar tag i detta och bildar en vattenföreningen är vi på Björkfjärden behhjälpliga med tillgång till stranden m.m.
Vem kan hålla i detta?

15 september 2020

Vägarna

Vägarna kommer att få en liten genomgång under hösten. Mer grus och kantskärning kommer att ske. Även i vinter har WMR-maskin fått förtroendet att stå för snöröjning och grusning i det fall det nu blir någon vinter.
Ett förök har gjorts med att sockra en del av vägarna - detta för att minska dammet. Det har fallit ganska väl ut - men baksidan av försöket har lett till att trädgårdsmöbler i närheten av vägarna har blivit brunfläckiga. Vidare utvärdering pågår.

 

15 september 2020
 

Vattenkvaliteten

Roslagsvatten har meddelat att vattenprovet, som togs i tisdags, var felfritt enligt en preliminär analys.
Kokning av dricksvatten är inte längre nödvändigt.

Mats Gransell / 20 augusti 2020
 

Vattenläget

Nu är vattenledningen lagad och nya ventiler har monterats. På sökstadiet efter vattenläckan grävdes det upp en del hål på åkrarna för komma åt vattenledningarna.
Nu har vi passat på att att kontrollera alla ventiler och har bytt och installerat nya ventiler som gör att vi enkelt kan stänga den ledning som läcker utan att behöva stänga av vatten till hela gården.
Vi vill också passa på och påminna om 
försiktig med bevattningen av grässmattor m.m. Vattna med fördel på kvällen eller tidigt på morgonen.

19 augusti 2020

Förtydligande om vattenstoppet 19 augusti

Vattenstoppet i morgon, onsdag 19 augusti kl 10-14, berör endast Bygatan, Storgårdsvägen och Horn. Resten av gården har kvar sitt vatten.

17 augusti 2020

Vattenläckad är lagad och efterarbete är inplanerat

Alla sättrabor har fått tillbaka vattnet.
I morgon, tisdags, kommer Roslagsvatten att ta vattenprover på Storgårdvägen och besked kommer på onsdag.
Bygatan och övriga områden berörs inte av provtagning. 

OBS!  På onsdag mellan kl 10 och 14 kommer vattnet att vara avstängt för efterarbete.

                                                                                                                                                     
17 augusti 2020
 

Måndag 17 aug kl 15.00
Vattenläckan är nu lokaliserad och schaktning pågår.
Med siktet inställt på Bygatan hoppas vi att vatten finns där till kvällen.
Resterande 5 fastigheter  får tyvärr vänta till i morgon.

Måndag 17 aug kl 10.00
Läcksökning och avstängning av skadad ledning kommer att ske under måndagen.
Det kan då, under dagen, förekomma tryckfall på HELA Sättra.


Söndag 18.00  --  Vattenläckan
Läcksökning pågår fortfarande och vi har ännu inte hittat den exakta platsen.
Vi fortsätter därför imorgon med  nya specialinstrument.
Däremot har vi fått igång länken upp till Hagen medan Bygatan och Storgårdsvägen fortfarande är trycklösa.
Vatten och toaletter finns fortfarande i Centralkökets entré.

Fortsatt information kommer fortlöpande att läggas ut på denna hemsida.

Söndag 13.00 --  Vattenläckan
Läcksökningen är påbörjad på åkern mellan Storgårdsvägen och Bygatan. Vattentrycket kommer att variera under dagen.
TOALETTERNA i centralkökets entré kan nu användas.

Söndag 01:15  --  Vattenläckan
Nu har bilden klarnat. Det rör sig om en massiv vattenläcka på Storgårdsgärdet. Ännu ej synlig. Denna del av vattennätet är bortkopplad/avstängd sedan 23:00 lördag.

Detta gör att resterande del av gården nu har fullt normalt tryck. Dessvärre är dock ett 20- tal fastigheter nu helt trycklösa och utan vatten  är:
Samtliga adresser på Bygatan, Storgårdsvägen 4-10, Hagen 7, Storgården, Ängsskär och Hornsudde.
Fortsatt lokalisering och åtgärd kommer att ske under söndagen av Roslagsvatten.

Vatten finns att hämta på följande platser:
-Utkastare på Centralköket, (mitt emot brevlådorna.)
-Utkastare på Fritiden i Allen.
-Utkastare på Kvarnboden (mitt emot paddocken).

Naturligtvis finns det också vatten hos de fastigheter som ej är drabbade.
Mer information kommer att ges här, Facebook och på Roslagsvattens hemsida.

Mats Granséll och Roslagsvatten


Lördag 15 aug kl 17.50
Om någon behöver vatten akut så finns vatten i tvättstugan i Storgården
(dörr på gaveln ut mot åkern).
eller
en utkastare i  Centralköket - i backen mitt emot brevlådorna.

Lördag 15 aug kl 16.00
Björkfjärden och Roslagsvatten meddelar följande: "Vi har just konstaterar att det rör sig om en stor läcka. Delar av nätet kan ha bättre tryck till kvällen.
Andra delar kan det röra sig om 24 timmar."
Mats Gransell låter också meddela att man ännu inte vet var läckan exakt är, och att ni/sättrabor gärna får hålla koll.

Lördag 15 aug kl 12.00
Vattnet är tillbaka men med ojämnt tryck. Detta beror på att vi förbrukar för mycket vatten - just nu 65 kubik, normalt förbrukar vi 25 kubik.
Var sparsam med vattenuttaget! Kolla trädgårdsslangar och andra utkast och kranar.
Fortsatt arbete pågår
Beräknat slutdatum: sön, 2020-08-16 00:00

Lördag 15 aug kl 08.50
Det finns f.n. inget vatten på Sättra gård. Jouren är larmad och felsökningen är igång.


 

Sättramästerskapet avgjort

Heja Björn Siverling och grattis till storvinsten i SM-fisket
Du vann seniorklassen med det fantastiska vikten - 330 gram
i fångst. Ja jaiunioravdelningen (namn okänt) vanns på 4 gram och i damklassen som vinnare hittade vi Ingrid
Weslien.


 

Foto: Pia Zerne.

Sättramästerskap i mete och grillfest på pirenn
För tionde gången inbjuds alla sättrabor med kompisar till familjedagen SM (SättraMästerskap) i mete.
Ta med pigga maskar, met- eller kastspö med flöte och valfritt tilltugg  och dricka. Du som inte är lika fiskesugen är lika välkommen eftersom SM-träffen också är ett tillfälle att lära känna dina sättragrannar lite bättre.

Så knalla ner till piren
söndagen den 26 juli kl 1600
för att delta i eller titta på SM.
Cirka två timmar senare blir det mingel på piren och
Sättra gårds båtklubb står för glödande grillar och arrangemanget.


Regler för SM i mete
♦  Endast mask är godkänt som bete.
♦  Flöte ska användas, gärna röd/vitt.
♦  Kastspö är tillåtet.


Deltagarkostnad 50 kr (går oavkortat till prisbordet).
Sponsorer till mera priser är hjärtligt välkomna.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Tommy i Sjövillan:  070 -387 91 94  eller ovewesterberg@telia.com


Sättras vatten - mitt och ditt vatten

Sommarn har kommit till Sättra och med den ökad vattenförbrukning. För att ta det säkra för osäkra är vi försiktiga med bevattningen av grässmattor m.m. även i sommar.
Vår brunn ger rikligt med gott källvatten. Men vi har ett antal torra somrar bakom oss - så var försiktig även i år.

Noble Farming i Gläntan tar till sina odlingar vatten direkt från Mälaren. Föredömligt.

15 juni 2020


Hönshuset till salu

Hönshuset, den gula sommarstugan vid Storgården kommer till salu under juni.  Är du intresserad hör av dig till Martin Larsson på Svensk Fastighetsförmedling,
tel: 070-830 01 61

                            14 juni 2020


Dammiga vägar

Det dammar mer än lovligt nu på våra vägar. Ett försök kommer att göras med att "sockra" vägarna, eller en del av dem. Ja, faktiskt socker istället för salt.

För allas trevnad och som vi alla kan göra så håll farten nere. del för att minska dammet men också minska koldioxidutsläppet.

13 juni 2020


Får till Sjöhagen

Finns det någon som vill ha får på Sättra så har vi hjagarna. Hör gärna av dig till info@bjorkfjarden.se

16 juni 2020


Finns det något att hyra?

Just nu finns bara Storköket om 900 kvadratmeter.

15 juni 2020


*    Ny webbadress till vägföreningen

Allt som rör vägarna på Sättra gård - potthål, snöröjning, kantklippning, protokoll, vem sitter i styrelsen m.m. hittar du från 1 januari 2020 under ny adress

http://www.samfallighet.com/adelsosattra/


 

Byggen på Sättra

Det är fortsatt byggaktivitet på gården. 
På Storgårdsvägen ner mot Storgården byggs det på en av två tomter som också är till salu. Intresseanmälan görs hos Martin Larsson på Svensk Fastighetsförmedling,
070-830 01 61.
På Björkfjärdsvägen och i Hagen rullar även där byggena vidare.

Mars 2020
 

Trivselfrågor

Det är många nyinflyttade på gården och det finns anledning att ta upp några av trivselfrågorna:
-- Hundar ska vara kopplade.
-- Ris men endast ris kan slängas på rishögen i backen ner till Horn.
-- Låg hastighet gäller för bilarna på gården - det finns många barn och nu när det är         torrt så dammar det.
-- Till vildsvinen - håll er i skogen!

Mars 2020
 

SM - Sättramästerskapen i kastspö

SM (Sättramästerskapen) med kastspö avgjordes den 7 september. Tommy segrade med 8200 gr gädda sist kom Dick från Tofta med 0 gr.Viltvårdsrapport från Sättras marker och "kopplingstvång"

Under de gånga åren från 1 juli – 30 juni, skjuts vildsvin, grävlingar, rådjur och minkar på Sättras marker.

Viltvårdsgängets främsta syfte är att bedriva viltvård/natur-vård på Sättras knappt 400 hektar stora område. Vilket bland annat innebär att beskatta viltstammarna på ett hållbart sätt för att minska skador på grödor, skog och villatomter.

Vildsvinen, som på senare år återupptäckt Sättra, är skygga och ses sällan i dagsljus. Spåren de lämnar efter sig är lättare att upptäcka. De bökar i marken i jakt på ätbara växtdelar, skrubbar sig mot träd och sölar sig i lergropar. Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan (honan) väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten (hanen) är tyngre och kan väga uppemot 200 kg. Jakttider för vildsvin: 16 april – 15 februari. (Sugga som följs av smågrisar är fredad hela året).

Den nattaktiva grävlingen, som på Sättra ibland bosatt sig under hus, är en riktig allätare som gärna tar för sig av allt från växter till mindre däggdjur och fåglar. Jakttider för grävling: 1 augusti – 15 februari.

Under tiden 1 mars – 20 augusti får hundar enligt jaktlagen inte springa lösa i marker där det finns vilt, det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa nära hundpassaren. Hundägaren är alltid skyldig att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer, ofredar eller skadar människor och djur. Polisen är tillsynsmyndighet. (info hämtad från Ekerö kommun och Naturvårdsverket)
Viltvårdsansvarig för Sättra är Tonny Svensson, Lastberget