Nya fornfynd på Sättra

Den 23 mars 2014 samlades en grupp från Alsnu vikingars arkeologigrupp för att titta på ett troligt röse i Sättra. ASK medlemmen och Arkeologen Andreas Forsgren bedömde den som högst trolig och kommer att anmäla den till Rksantikvarieämbetet. Så småningom kommer en inventerare ut och registrerar den i fornlämningregistret och i Fornsök.

Ett röse av denna typ är ett markeringsröse/revirmarkering. Dels för att tala om att det bor folk på platsen dels för att hjälpa sjöfarare att hitta hit/hem. Boplatsen behöver inte vara Sättra, troligen är det området runt Grindtorp som den "skyltar" till.

Att vi nu hittat både gravar och ett ev. röse betyder att området Sättra är dåligt inventerat. Vi i ASK gissar att Hovgården och Birka har tagit tidigare inventerares all uppmärksamhet och att just Sättra glömts. Både gravarna och röset är både tydliga och förutsägbara. Vad gäller gravarna finns det planer att göra en infoskylt på platsen.

Samtidigt besökte vi viltdammen lite väster om berget som är bebott av den större vatten-salamandern, en frisk och fin liten koloni på ca 30-40 djur som bor i en lite för grund damm som dessutom är för skuggig och kommer bli ännu mer skuggig. Salamandern är fridlyst och rödlistad.

Nu blir dammen känd för att skyddas men samtidigt ökar risken att någon går dit och fångar dessa, det får inte ske. Den som är duktig på blommor och växter kan troligen göra sällsynta kryss på platsen. Någon av dessa växter kanske också bör registreras i Artportalen.
Se fler fornfynd i Sättra via: SÄTTRAMIXEN/Sättras historia

klicka för förstoring

Optimalt pirkalas med 50 öbor den 5 juli

50 Sättra- och Adelsöbor umgicks och roades i optimalt sommarväder.

Roland och Fredde hade laddat med delikat rökt mälarfisk

Det  var trivsamt med highland cattle vid sjöängen.

Vintern 1997-98 brann Storgårdens huvudbyggnad. Troligen var det en gammal tjock-tv som orsakade förödelsen.

Vintern 1997-98 brann Storgårdens huvudbyggnad. Troligen var det en gammal tjock-tv som orsakade förödelsen.

Eftersom Björkfjärdens gårdskarl inte firades på sin 50-årsdag blev det dubbelt kalas när han firade sina 51 år den 12 november. Stanislaw Wrobel såg lätt lyckligchockad ut när han överraskningsgrattades av ett gäng sättrabor och fick en fiskebåt i present.

Växthusen flyttar till Rosenhill

Sättras bägge stora växthus monteras nu ner för gott. Så småningom kommer det att byggas nya hus där de stått. Växthusen har skänkts till Rosenhills Trädgård Café och Musteri vid Nyckelbyvägen på Ekerö. Där kommer de att återuppstå till hösten.