ALLT som rör vägarna på Sättra gård - potthål, snöröjning, kantklippning, protokoll, belysning, vem som sitter i styrelsen m.m. hittar du frå  
,
http://www.samfallighet.com/adelsosattra/
 

Styrelsens sammansättning  för 2018/19
Ordinarie ledamöter
Ordförande            Tonny Svensson       tonny@hv-vent.se                     070-811 57 61
Sekreterare            Marie Sundberg       marie.g.sundberg@telia.com     070-229 05 95
Vice ordförande      Henrik Lind             henrik@hufvudsta.se
Ledamot                 Sven Secher            sven.secher@bjorkfjarden.se


Suppleanter
Vägbelysning,          Mats Gransell         mats.gransell@bjorkfjarden.se
Arne B Ohlsson                                     arne.b.ohlsson@gmail.com               

Revisor                     
Dag Klackenberg   dag.klackenberg@bockeropapper.se

Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja
Ordförande Tonny Svensson och sekreterare Marie Sundberg attesterar var för sig fakturor för utbetalning av kassör . Med varje attesterade betalningsuppdrag ska bifogas de beställningar eller avtal som ligger till grund för utbetalningen


Styrelsens sammansättning  för 2018/19